ബംബര്‍ അടിച്ച ആ ഭാഗ്യവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ! 12 കോടി ചിന്നസ്വാമിക്ക്, ഭാഗ്യക്കുറി വിറ്റത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന്

 ബംബര്‍ അടിച്ച ആ ഭാഗ്യവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ! 12 കോടി ചിന്നസ്വാമിക്ക്, ഭാഗ്യക്കുറി വിറ്റത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന്

തിരുവോണ ബംബര്‍ അടിച്ച ആ ഭാഗ്യവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എറണാകുളത്താണ് ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യം തേടിയെത്തിയത് ചിന്നസ്വാമിയെ.  TB 173964 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. അയ്യപ്പൻകാവ് സ്വദേശിയായ അജേഷ് കുമാറാണ് ടിക്റ്റ് വിറ്റത്. സ്ഥിരമായി തന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചിന്നസ്വാമിയെന്ന് അജീഷ് പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരാണ് അജീഷ് കുമാറിന്റെ സ്വദേശമെങ്കിലും 20 വർഷത്തോളമായി എറണാകുളത്ത് സ്ഥിരതാമസമാണ്.

ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് തിരുവോണ ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടിയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി വീതം ആറുപേർക്കും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്കും ലഭിക്കും.

നാലാം സമ്മാനമായി 12 പേർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകും. ഒരു ലക്ഷം, 5000, 3000, 2000, 1000 രൂപയുടെ മറ്റ് അനവധി സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്.