ഇതിലും നല്ലത് മിണ്ടാതെ ഒരു വശത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു! ശില്‍പ്പി ആഗ്രഹിച്ചത് ആകാശത്തേയ്ക്ക് കുതിച്ചു ചാടുന്ന മീനിന്റെ ശില്‍പ്പം! പക്ഷേ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ നാട്ടുകാര്‍ നാണക്കേടു കൊണ്ട് മുഖംപൊത്തി !

 ഇതിലും നല്ലത് മിണ്ടാതെ ഒരു വശത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു! ശില്‍പ്പി ആഗ്രഹിച്ചത് ആകാശത്തേയ്ക്ക് കുതിച്ചു ചാടുന്ന മീനിന്റെ ശില്‍പ്പം! പക്ഷേ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ നാട്ടുകാര്‍ നാണക്കേടു കൊണ്ട് മുഖംപൊത്തി !

മൊറോക്കോ: നഗര സൗന്ദര്യവത്ക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച പ്രതിമ നാട്ടുകാർക്ക് നാണക്കേടായതോടെ പൊളിച്ചുമാറ്റി. മൊറോക്കോയിലെ മെഹഡിയ നഗരത്തിലെ പ്രതിമയാണ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയത്. മത്സ്യം ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചു ചാടുന്ന പ്രതിമയാണ് ശിൽപി നിർമ്മിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിൽ അശ്ലീലം ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചു ചാടുന്ന മത്സ്യത്തെയാണ് നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും അതിന് പുരുഷ ലൈംഗികാവയവത്തിന്റെ ആകൃതി ആണെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഇത് ഇത് അശ്ലീലമാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാണെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുകയായിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അധികൃതര്‍ ഈ മത്സ്യപ്രതിമകള്‍ അധികൃതര്‍ പൊളിച്ചുമാറ്റാന്‍ തുടങ്ങിയത്. ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് പരിസരത്തുള്ളവര്‍ക്ക് വലിയ അപമാനം ഈ പ്രതിമയുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ചില പ്രദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഇത്തരം അശ്ലീല പ്രതിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയ തുക മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാമായിരുന്നെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.