62 ശതമാനം ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളുടെയും ലൈംഗിക ജീവിതം സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്; സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ക്ക് നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക്‌; ഈ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് നാണക്കേടോ, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതോ..?

 62 ശതമാനം ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളുടെയും ലൈംഗിക ജീവിതം സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്; സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ക്ക് നിര്‍ണ്ണായക പങ്ക്‌; ഈ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് നാണക്കേടോ, ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതോ..?

ഡല്‍ഹി : ഇന്ത്യയിലെ 62 ശതമാനം സ്ത്രീകളുടെയും ലൈംഗിക ജീവിതം സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നാണ് പുതിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആഗോളതലത്തിലെ 21 ശതമാനം സ്ത്രീകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 19 ശതമാനം ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളും തങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താന്‍ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. 62 ശതമാനം ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീകളുടെയും ലൈംഗിക ജീവിതം സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നാണ് പഠനം കണ്ടെത്തിയത്.

“ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകൾ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മൊബൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നുവെന്നും ലിംഗപരമായ അസമത്വം കൂടുതലുള്ള മേഖലകളിൽ സാങ്കേതിക പ്രവേശനക്ഷമത ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണെന്നും” ഗവേഷണം വിലയിരുത്തി.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 23,093 പേർ ഉൾപ്പെടെ 191 രാജ്യങ്ങളിലെ 1,30,885 സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ഗവേഷകർ പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു.

“ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇത്രയധികം സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പഠനമാണിത്,” കിൻ‌സി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷണ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ അമണ്ട ജെസെൽമാൻ പറയുന്നു.

ഉയർന്ന ലിംഗപരമായ അസമത്വമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ ഡേറ്റിംഗ് പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും എന്നാൽ അസമത്വം കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നാലിരട്ടിയാണെന്നും ഗവേഷകർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.

മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയോ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ ലൈംഗിക പാഠങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതാണ് ലൈംഗികത.