ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ മുത്തശ്ശിമാരേ ?കർത്തായനി അമ്മയും ഭാഗീരഥി അമ്മയും ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് !

 ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ മുത്തശ്ശിമാരേ ?കർത്തായനി അമ്മയും ഭാഗീരഥി അമ്മയും ഇനി പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് !

2019 ലെ നാരീശക്തി പുരസ്ക്കാരം നേടിയ കർത്തായനി അമ്മയും ഭാഗീരഥി അമ്മയും. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ മുത്തശ്ശിമാരേ ?നൂറ്റിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില്‍ നാലാംക്ലാസ് തുല്യതാ പരീക്ഷ വിജയിച്ചാണ് കൊല്ലം പ്രാക്കുളം നന്ദധാമില്‍ ഭാഗീരഥിയമ്മ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭാഗീരഥിയമ്മയുടെ നേട്ടത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രശംസിച്ചിരുന്നു.

തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സില്‍ സാക്ഷരതാമിഷന്റെ അക്ഷരലക്ഷം സാക്ഷരതാ പരീക്ഷയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാംറാങ്ക് നേടിയ പഠിതാവാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുട്ടം ചിറ്റൂര്‍ പടീറ്റതില്‍ വീട്ടില്‍ കാര്‍ത്ത്യായനിയമ്മ.

കാർത്ത്യായനി അമ്മ രാഷ്ട്രപതിഭവനിൽ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് നാരീശക്തി പുരസ്ക്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാൽ പുരസ്ക്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ഡെൽഹിവരെ പോകാൻ ഭാഗീരഥി അമ്മയ്ക്ക് കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ, പുരസ്ക്കാരം സർക്കാർ നേരിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു.

ഇരുവരും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ദേശീയതലത്തിൽ ശദ്ധനേടിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയെഴുതാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ്. അവർ സ്ളേറ്റുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ലാപ്ടോപ്പിലും മൊബൈലിലുമാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി പഠനം തുടരുന്നത്.

ലാപ്പ് ടോപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഈ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം അവർക്കനുഗ്രഹമായി മാറി. കൊച്ചുമക്കൾ ആണ് അവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രാപ്തരാക്കിയത്.